Kuinka valmiin talon haluat?

Omakotitalon rakentajalla on paljon vaihtoehtoja toimitussisällön suhteen. Mitä laajemman talotoimituksen valitsee, sitä vähemmän tarvitaan omaa työtä ja erillisiä osaurakoita. Ja toisin päin – mitä enemmän osaa ja pystyy tekemään itse ja omalla talkooporukalla, sitä enemmän voi säästää kustannuksissa.

 

Mitä toimitussisällöt kertovat?

Toimitussisällöistä käytettävät termit eli ns. yläkäsitteet on kuvattu PTT:n kotisivuilla. PTT ry on laatinut nämä esimerkit, jotta talotehtaat voivat viitata näihin esimerkkeihin kuvatessaan oman toimitussisältönsä laajuutta. Kannattaa huomata, että talotehtaiden toimitussisältöjen laajuudet poikkeavat toisistaan ja niistä käytetään yritysten omia markkinointinimiä.

 

toimitussisällön_osuus_1920x1080

 

Materiaali- tai elementtipaketit

Materiaalipaketti sisältää valtaosan rakennustarvikkeista tontille toimitettuna. Asennus tilataan erikseen joko talotehtaalta tai esimerkiksi talotehtaan suosittelemalta yritykseltä. Asiakas tekee tai teettää perustukset itse talovalmistajan ohjeiden mukaan. Elementtipaketti eroaa materiaalipaketista siinä, että ulkoseinät toimitetaan valmiina ulkoseinäelementteinä, joissa on ikkunat asennettuna. Toimitussisällön osuus valmiin talon kustannuksista ja työstä noin 20-25 %.
Materiaali- tai elementtipaketin sisältö >>

 

Runkovalmis

Runkovalmiissa paketissa kantavat ulko- ja väliseinät sekä välipohja asennetaan valmiiksi. Asiakas teettää erikseen tai tekee itse anturan ja perustukset. Parvekerakenteet, katosten ja kuistien kantavat rakenteet sekä vesikaton kantavat rakenteet asennetaan valmiiksi. Toimitussisällön osuus valmiin talon kustannuksista ja työstä on noin 30 %
Runkovalmiin sisältö >>

 

Vesikattovalmis

Vesikattovalmis-paketissa talo on rakennettu niin pitkälle, että se on suojassa sateelta. Ulko-ovet ja ikkunat, vesikaton aluskate ja –laudoitus sekä vesikatteet asennetaan valmiiksi. Muilta osin toimitus vastaa Runkovalmis-pakettia. Toimitussisällön osuus valmiin talon kustannuksista ja työstä on noin 35 %.
Vesikattovalmiin sisältö >>

 

Muuttovalmis

Muuttovalmis-talo on hyvin pitkälle rakennettu talo, jossa asiakkaan vastuulle jää pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hankkiminen, tavaratoimitusten vastaanottaminen, rakennusaikainen siivoaminen sekä talon ulkomaalaus ellei toisin ole sovittu. Asiakas vastaa myös perustusten rakentamisesta talovalmistajan ohjeiden mukaan, ellei se sisälly toimitukseen. Toimitussisällön osuus lopullisen talon kustannuksista ja työstä: 80-85 %.
Muuttovalmiin sisältö >>

 

Talovalmis

Talovalmis-paketti on vielä hieman laajempi kuin Muuttovalmis-paketti. Perustukset tehdään täysin valmiiksi ja pohjamaalatut puurakenteiset ulkoseinäpinnat maalataan. Toimitussisältöön kuuluu myös avustavat rakennustyöt (mm. tavaratoimitusten vastaanotto ja työmaa-aikainen siivous). Toimitussisällön osuus lopullisen talon kustannuksista ja työstä: noin 90-95 %.
Talovalmiin sisältö >>

 

2

 

Pientaloteollisuus PTT ry

PTT on johtavien suomalaisten puu-, hirsi- ja kivitalovalmistajien vuonna 1999 perustama yhdistys, jonka tavoitteena on pientalorakentamisen ja -asumisen edistäminen. PTT pyrkii vaikuttamaan rakentamisen lainsäädäntöön ja määräyksiin, jotta omakotitalorakentaminen olisi helpompaa. Tavoitteita ovat mm. kaavoitukseen vaikuttaminen, viennin edistäminen ja pientalorakentamista häiritsevien esteiden poistaminen.

Lue lisää Pientaloteollisuuden kotisivuilta >>

 

Tilaa ilmainen Rakentaja.fi-verkkolehti

Rakentaja.fi-verkkolehti sisältää aina jonkun teeman ympärille kirjoitettuja artikkeleita rakentamisesta ja remontoinnista, ajankohtaisia asioita sekä tapahtumia. Verkkolehden tilaaja saa tiiviin tietopaketin joka viikko sähköpostiinsa, minkä myötä tilaaja saa tietoonsa ensimmäisenä mm. kaikki Rakentaja.fin tarjous- ja yhteisostokampanjat sekä polttavimmat ajankohtaiset uutiset.

Tilaa verkkolehti tästä >>