Rakennuslupa-asioista Osa 3

Rakennuslupa-asioista Osa 3

Lupaprosessi – mitä kaikkea tulee huomioida

Lupaprosessin alkajaisiksi sinulla tulee olla esittää suunnitelmat hankkeestasi. Nämä suunnitelmat kannattaa esitellä rakennusvalvonnalle jo etukäteen, jolloin luvanhakuprosessi sujuu yleensä jouhevammin, eikä lupakuvia tarvitse palauttaa sinulle täydennettäväksi.

Rakennusluvan saamiseksi, sinun tulee myös kyetä esittämään rakennusprojektiisi:

  • vastaava työnjohtaja,
  • KVV-työnjohtaja ja
  • IV-työnjohtaja.

Lisäksi ennen rakennustöihin ryhtymistä, on tontista tehtävä selvitys liittyen rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteisiin.

Useimmin lupaehtoihin tulevat katselmukset liittyen asuinrakennukseen:

1: Aloituskokous

2: Rakennuksen paikan merkitseminen

3: Sokkelikorkeuden määrääminen

4: Pohjakatselmus

5: Sijaintikatselmus

6: Rakennekatselmus

6.1: Riippuen kohteesta, voi rakennekatselmuksia olla useampia rakentamisen eri vaiheissa

7: Käyttöönotto, jos asuinrakennukseen muutetaan ennen kuin kaikki on valmista

8: Loppukatselmus

9: Joissakin kohteissa tehdään myös savuhormikatselmus

Yhdistä samaan lupaprosessiin myös mahdolliset tulevat projektit

Mieti suunnitelmat mahdollisimman pitkälle jo ennen varsinaisen lupaprosessisi alkua. Yleisesti ottaen muutenkin, kun asuinrakennusta suunnitellaan, tulee miettiä mitä itse kodiltaan haluaa.

Samaan lupaprosessiin kannattaa hakea myös mahdolliset talousrakennukset, aidat ja niin edelleen – tällöin lupa tulee edullisemmaksi. Joskus on jopa järkevää hakea suoraan poikkeamislupaa, mikäli tontin maasto on ristiriidassa kaavassa esitettyihin määräyksiin.

 

Talovertailu – Löytyisikö täältä sinun tuleva kotisi?

Kaikki artikkelit