Rakentamisen suunnittelu

Rakentamisen suunnittelu

Unelmissa siintää upea uusi talo. Rakentamisen suunnittelun heti alkuvaiheessa ja kaiken innon keskellä on muistettava eräs tärkeä rakentamisen perussääntö: rakennus suunnitellaan tontin ehdoilla ja tontti taas valitaan sijainnin perusteella. Tärkeintä on siis hankkia ensimmäiseksi sellainen tontti, joka vastaa rakentajan toiveita, ja mikä mahdollistaa halutunlaisen talon rakentamisen.

Omakotitalon suunnittelu ei ole yksinkertainen ja helppo tehtävä. Jo pohjaratkaisuista ja talomalleista löytyy valtava määrä vaihtoehtoja. Saat helposti hukattua valtavan tukun rahaa, mikäli suunnitelmat on laadittu puutteellisesti tai huonosti. Tämä yleensä johtaa budjetin karkaamiseen käsistä erilaisten yllätyskäänteiden muodossa – ja rahaa valuu hukkaan. Onkin tärkeää, että suunnitteluun käytetään aikaa ja rahaa. jotta yllätyksiltä ja muutoksilta säästytään. On huomattavasti edullisempaa ja aikaa säästävämpää siirtää seinä paperilla kuin tehdä muutoksia jo rakenteilla olevan talon rakenteisiin.

 

Tontin hankinta

Suunnitteluvaiheessa selvitetään tonttien saatavuus, sijainti sekä hintataso. Kaavamääräyksiin on syytä tutustua tarkasti, sillä kaavamääräyksissä puututaan muun muassa rakennusalaan, kerrosmääriin sekä tontin käyttöön – juuri siis niihin asioihin, jotka vaikuttavat siihen, onko kyseiselle tontille mahdollista rakentaa se unelmiesi talo. On myös syytä huomioida, että tiheästi asutulla seudulla voi tonttien saatavuus olla huonompi ja tonttien hinnat kalliimmat.

Rakennuspaikasta tulee selvittää kaavamääräykset, liikenneyhteydet, kunnallistekninen valmius, esimerkiksi vesihuolto ja viemäri sekä tontilla mahdollisesti olevat rasitteet ja rajoitukset. Mikäli tontti sijaitsee asemakaava-alueella, ratkaistaan rakennuspaikan sopivuus asemakaavassa; jos asemakaava-alueen ulkopuolella, tulee rakennuspaikan olla tarkoitukseen sopiva, rakentamiseen kelvollinen sekä riittävän suuri. Myös maaperän kantavuus ja kosteus sekä muut tontin tekniset ominaisuudet ovat tärkeitä selvittää. Näin saat varmistettua rakennuspaikan soveltuvuuden aiotulle rakennushankkeelle.

Ostaessa tai vuokratessa tonttia kaupungilta tai kunnalta saadaan tarvittavat tiedot tonttiasioita hoitavalta viranomaiselta. Kunnalta hankitun tontin etuna on se, että niissä on jo yleensä kunnallistekniikkavalmius. Vesi- ja viemäriliittymät sekä sähkökaapelit on yleensä tuotu tontille tai sen läheisyyteen valmiiksi. Maaperätutkimukset pohjarakentamista varten on myös jo yleensä valmiina. Oman kunnan kotisivuilta löytyy tiedot vapaista tonteista sekä tonttiasioista.

 

Uuden rakennuksen suunnittelu

Perheenjäsenten erilaiset tottumukset ja mieltymykset vaikuttavat suuresti pohjaratkaisuun. Suunnitteluvaiheessa määritetään myös eri tilojen laatu- ja varustelutason vaatimukset eli mitä tiloissa täytyy pystyä tekemään. Jo suunnitteluvaiheessa on siis hyvä ottaa koko perhe mukaan pohtimaan asioita. Ammattilainen astuu tämän jälkeen kuvaan ja tekee lopullisen suunnittelun kokoamalla toiveista toimivan ratkaisun.

Asuinhuoneen koon sekä sen käyttötarkoituksen tulee olla tarkoituksenmukaisia. Kannattaa pohtia, minkä kokoinen asunto on tarpeellinen. Esimerkiksi nelihenkinen perhe ei välttämättä tarvitse 200 m²:n omakotitaloa, mutta toisaalta 4 h+k on lähestulkoon minimivaatimus nykypäivänä. Rakennuksen koko määräytyy siis tarpeesta. Asuinhuoneen huonealan on oltava vähintään 7 m². Huonealaan ei kuitenkaan lueta alle 1600 mm matalampaa tilaa. Huonekorkeuden tulisi olla vähintään 2500 mm ja pientaloissa 2400 mm. Jos huonetilan sisäkatto poikkeaa vaakasuorasta, tapahtuu huonekorkeuden määrittely huonealan keskikorkeutena.

 

4

Mitä ominaisuuksia tulevaan kotiinsa haluaa

Huonekortit helpottavat suunnattomasti suunnittelua. Huonekortteihin määritellään, millaisia ominaisuuksia eri huoneisiin halutaan. Huonekorttiin merkitään tilan koko ja varustetaso sekä muut asiat aina ääneneristävyyden tarpeeseen asti. Korttiin on hyvä kirjoittaa myös eri tilojen väliset kulkuyhteydet. Hyvä nyrkkisääntö on se, että tiloissa, joissa vietetään paljon aikaa, on perusteltua valita parempi tasoluokka varustukseen. Esimerkiksi keittiössä perhe viettää runsaasti aikaa, joten on perusteltua valita perustasoa parempi tasoluokka keittiöön.

Huonekortteihin on myös helppo määritellä tarvittavien säilytys- ja kiintokalusteiden määrä sekä haluttu valaistus. Huonekortteja laadittaessa tulee pitää mielessä aiemmin päätetty huoneistokoko, jotta kustannukset saadaan pysymään suunnitelmien mukaisena.

 

Tekniikka sekä järjestelmät

Eri tilojen välillä tekniikka sekä erilaiset sähköiset järjestelmät luonnollisesti vaihtelevat luonnollisesti. Vesipisteiden lukumäärä sekä lämmitysjärjestelmä ja ilmastoinnin taso voidaan merkitä kortteihin. Sähkö-, antenni- ja datapistokkeiden määrä kannattaa miettiä myös hyvin etukäteen, sillä niistä syntyvät kustannukset ovat huomattavasti pienemmät rakennusvaiheessa kuin jälkeenpäin asennettuna.

 

Suunnittelija avuksi

Pääsuunnittelija (yleensä rakennussuunnittelija tai arkkitehti) kannattaa valita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä suunnittelijaan sijoitettu raha tulee toteutusvaiheessa takaisin. Suunnitelmien ollessa vielä paperilla on helppo muokata kokonaisuudesta halutunlainen. Erilaisia mahdollisuuksia on siis hyvä käydä läpi luonnosvaiheessa. Kun ratkaisut on päätetty ja valittu, voidaan valita muut suunnittelijat, kuten rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat.

 

Rakennustyön vastaavan ja kvv-työnjohtajan valinta

Kaikilla rakennuslupaa edellyttävillä uudisrakennus- tai peruskorjaustyömailla on rakennusasetusten mukaan oltava rakennuslautakunnan hyväksymä vastaava työnjohtaja, jolta edellytetään pääsääntöisesti vähintään rakennusmestarin koulutusta. Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi tehdään kahtena kappaleena rakennusvalvontatoimistosta saatavalla lomakkeella.

Kiinteistön vesi- ja viemäriasennuksia varten nimetään vastaava kvv-työnjohtaja. Asetusten mukaisesti kvv-työnjohtajaksi valitaan henkilö, jolla on halua ja aikaa hoitaa vaativa tehtävä. Tämä toimii takuuna sille, että vesi- ja viemärilaitteet tulevat oikein asennetuiksi ja mahdollisten virheiden aiheuttamilta ongelmilta projektissa vältytään.

 

5

Käytettävissä olevan rahan miettiminen

Suunnittelun alusta asti tulee olla perillä tulevista kustannuksista sekä omasta taloudesta. Rakentajan parhaana ystävänä toimii realismi. Monesti raha määrittelee rakennuksen koon, ulkonäön sekä käytettävät materiaalit. Lisäkustannuksia tuovat kaikki tavallisuudesta poikkeavat rakenneyksityiskohdat, kuten ylimääräiset nurkat sekä neliöt. Jo luonnosvaiheessa kannattaakin laatia alustava kustannusarvio, sillä sitä pyytää myös yleensä rahoittaja. Samoin rakennussuunnitelma yleensä on tarpeen jo alkuvaiheessa rahoitusta haettaessa. Suunnitelmien valmistuttua alkaakin seuraava vaihe – rakennusluvan hakuprosessi.

 

Lisää rakentamisesta Rakentaja.fi-palvelusta >>

 

Kaikki artikkelit