Suomalaisten kotitalouksien lämmitysratkaisut tulevat ympäristöystävällisimmiksi

Hiilidioksidipäästöt pitää saada kuriin, ja sen eteen tehdään töitä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Tämä on nähtävissä myös lämpöpumppualalla, jossa vanhentuneet ja ympäristölle haitalliset lämpöpumput siirtyvät sivuun uusien, tehokkaampien ja ympäristöystävällisimpien mallien tieltä. Varsinkin ympäristökuormitusta vähentäville tuotteille on kysyntää. Erityisesti panostus on nähtävissä saksalaisen Vaillantin tuotteissa. Vaillant on maailmanlaajuinen yritys, joka on viime vuosina erottunut edukseen lämpöpumppuvalmistajien […]

Lue lisää!
Apua hankkeen läpiviemiseen

Apua hankkeen läpiviemiseen

Rakentaja.fi-palvelu on rakentajille, remontoijille sekä alan ammattilaisille suunnattu kaiken kattava tietopankki. Palvelu tarjoaa rakentajien ja remontoijien hankkeisiin mm. neuvoja ja opastusta, työohjeita sekä tuotetietoutta. Palvelusta löytyy tietoa kaikista rakentamisen ja remontoimisen osa-alueista, alkaen hankesuunnittelusta ja jatkuen aina valmiin talon pihatöihin asti. Palvelun jäseneksi on liittynyt jo yli puoli miljoonaa rakentaa ja remontoijaa.   Monipuolinen palvelukokonaisuus […]

Lue lisää!
Rakennuspiirustukset

Rakennuspiirustukset

Rakennuspiirustuksissa kuvataan ja selvennetään rakennuksen toimintoja, ulkonäköä sekä kokoa ennen varsinaista rakentamisen alkua. Uudelle rakennukselle on haettava rakennuslupa ja nämä rakennuspiirustukset toimivat lupahakemuksen perustana. Niistä käy ilmi, millaista rakennusta ollaan aikeissa lähteä toteuttamaan. Pientalon rakennuslupapiirustukset muodostuvat asema-, pohja- ja julkisivupiirroksista, rakennuksen leikkauspiirustuksesta sekä rakenneleikkauksesta.   Asemapiirros Asemapiirroksessa osoitetaan rakennuksen asema eli rakennuksen sijoittuminen tontille. Asemapiirroksessa […]

Lue lisää!
Rakennusluvan hakeminen

Rakennusluvan hakeminen

Asiantuntijasta on suuri apu rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttämisessä sekä lupien hakemisessa. Vastuu siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti, kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Rakennuspaikan haltija hakee rakennusluvan. Mikäli rakennuspaikalla on useampia omistajia, on kaikkien allekirjoitettava lupahakemus. Rakennustarkastaja tekee rakennuslupapäätöksen pientalojen osalta. Rakennuttajalla tulee olla apunaan pätevää henkilöstöä, joilla yhdessä […]

Lue lisää!
Rakentamisen suunnittelu

Rakentamisen suunnittelu

Unelmissa siintää upea uusi talo. Rakentamisen suunnittelun heti alkuvaiheessa ja kaiken innon keskellä on muistettava eräs tärkeä rakentamisen perussääntö: rakennus suunnitellaan tontin ehdoilla ja tontti taas valitaan sijainnin perusteella. Tärkeintä on siis hankkia ensimmäiseksi sellainen tontti, joka vastaa rakentajan toiveita, ja mikä mahdollistaa halutunlaisen talon rakentamisen. Omakotitalon suunnittelu ei ole yksinkertainen ja helppo tehtävä. Jo […]

Lue lisää!
Uudemmat postaukset Vanhemmat postaukset